"วิธีการใช้งาน PLAYMALL"

เริ่มใช้งาน PlayMall

 1. Login เข้าระบบ PlayMall แล้วเลือกที่เมนู "เติมเงิน" เพื่อเติมเงินเข้ากระเป๋า PlayMall
 2. เลือกช่องทางการเติมเงิน

**จากนั้นดำเนินการขั้นตอนการเติมเงินของแต่ละช่องทาง สามารถดูวิธีการเติมเงินได้ที่หัวข้อ "ช่องทาง และวิธีการเติมเงิน"

วิธีการเติมเงินระบบ PlayMall ด้วยบัตร @CASH

 1. Login เข้าระบบ PlayMall แล้วเลือกที่เมนู "เติมเงิน" เพื่อเติมเงินเข้ากระเป๋า PlayMall
 2. เลือกช่องทางการเติมเงิน
 3. กรอกรหัสบัตรเติมเงิน และกด "ยืนยัน" ยอดเงินจะแสดงในกระเป๋า PlayMall ทันที
 4. เลือกซื้อแพคเกจเกมที่คุณต้องการ
 5. ยืนยันการเลือกแพคเกจ
 6. สามารถตรวจสอบยอดเงินภายในเกมได้เลย

หมายเหตุ : สามารถดูรายละเอียด และ วิธีการเติมเงินเข้าเกมได้ที่เว็บไซต์เกมนั้น

วิธีการเติมเงินระบบ Refill Center ด้วยบัตร @CASH

 1. เลือกเกมที่ใช้ระบบเติมเงิน Refill Center (Granado Espada, Yulgang)
 2. "Login" เข้าสู่ระบบ
 3. เลือกช่องทางการเติมเงิน
 4. กรอกข้อมูลบัตรให้ครบถ้วน และกดปุ่ม "SUBMIT"
 5. ระบบจะแสดงจำนวนเงินที่เติมเสร็จสมบูรณ์

วิธีการเติมเงินระบบ PlayMall ด้วยบัตรเงินสด วัน-ทู-คอล!

 1. Login เข้าระบบ PlayMall แล้วเลือกที่เมนู "เติมเงิน" เพื่อเติมเงินเข้ากระเป๋า PlayMall
 2. เลือกช่องทางการเติมเงิน
 3. กรอกรหัสบัตรเติมเงิน และกด "ยืนยัน" ยอดเงินจะแสดงในกระเป๋า PlayMall ทันที
 4. เลือกซื้อแพคเกจเกมที่คุณต้องการ
 5. ยืนยันการเลือกแพคเกจ
 6. สามารถตรวจสอบยอดเงินภายในเกมได้เลย

หมายเหตุ : สามารถดูรายละเอียด และ วิธีการเติมเงินเข้าเกมได้ที่เว็บไซต์เกมนั้น

วิธีการเติมเงินระบบ Refill Center ด้วยบัตรเงินสด วัน-ทู-คอล!

 1. เลือกเกมที่ใช้ระบบเติมเงิน Refill Center (Granado Espada, Yulgang)
 2. "Login" เข้าสู่ระบบ
 3. เลือกช่องทางการเติมเงิน
 4. กรอกข้อมูลบัตรให้ครบถ้วน และกดปุ่ม "SUBMIT"
 5. ระบบจะแสดงจำนวนเงินที่เติมเสร็จสมบูรณ์

วิธีการเติมเงินระบบ PlayMall ด้วยบัตรเงินสด ทรูมันนี่

 1. Login เข้าระบบ PlayMall แล้วเลือกที่เมนู "เติมเงิน" เพื่อเติมเงินเข้ากระเป๋า PlayMall
 2. เลือกช่องทางการเติมเงิน
 3. กรอกรหัสบัตรเติมเงิน และกด "ยืนยัน" ยอดเงินจะแสดงในกระเป๋า PlayMall ทันที
 4. เลือกซื้อแพคเกจเกมที่คุณต้องการ
 5. ยืนยันการเลือกแพคเกจ
 6. สามารถตรวจสอบยอดเงินภายในเกมได้เลย

หมายเหตุ : สามารถดูรายละเอียด และ วิธีการเติมเงินเข้าเกมได้ที่เว็บไซต์เกมนั้น

วิธีการเติมเงินระบบ Refill Center ด้วยบัตรเงินสด ทรูมันนี่

 1. เลือกเกมที่ใช้ระบบเติมเงิน Refill Center (Granado Espada, Yulgang)
 2. "Login" เข้าสู่ระบบ
 3. เลือกช่องทางการเติมเงิน
 4. กรอกข้อมูลบัตรให้ครบถ้วน และกดปุ่ม "SUBMIT"
 5. ระบบจะแสดงจำนวนเงินที่เติมเสร็จสมบูรณ์

วิธีการเติมเงินระบบ PlayMall ด้วย True Money Wallet

 1. Login เข้าระบบ PlayMall แล้วเลือกที่เมนู "เติมเงิน" เพื่อเติมเงินเข้ากระเป๋า PlayMall
 2. เลือกช่องทางการเติมเงิน
 3. สำหรับ ทรูมันนี่ วอลเล็ท ให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ เลือกราคา และกด "ยืนยัน"
 4. กรอกรหัสยืนยัน(OTP) ที่ได้รับจากโทรศัพท์มือถือ และกดปุ่ม ยืนยัน
 5. สามารถตรวจสอบรายการเติมเงิน ได้ที่ประวัติการใช้งาน PlayMall

วิธีการเติมเงินระบบ Refill Center ด้วย True Money Wallet

 1. เลือกเกมที่ใช้ระบบเติมเงิน Refill Center (Granado Espada, Yulgang)
 2. "Login" เข้าสู่ระบบ
 3. เลือกช่องทางการเติมเงิน
 4. กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์และ กรอกจำนวนเงินที่ต้องการ
 5. กรุณากรอก OTP
 6. ยืนยันข้อมูลการเติมเงิน
 7. การเติมเงินเสร็จสมบูรณ์

วิธีการเติมเงินระบบ PlayMall ด้วย ONLINE BANKING

 1. Login เข้าระบบ PlayMall แล้วเลือกที่เมนู "เติมเงิน" เพื่อเติมเงินเข้ากระเป๋า PlayMall
 2. เลือกช่องทางการเติมเงิน
 3. เลือกธนาคาร และราคา และกดปุ่ม ยืนยัน
 4. จากนั้นระบบจะไปยังหน้าธนาคารที่เราเลือก ให้ทำรายการต่อจนเสร็จ
 5. กรณีเติมเงินผ่านธนาคาร กรุงศรีอยุธยา, กสิกรไทย, กรุงไทย หลังจากทำรายการหน้าธนาคารเสร็จแล้ว ให้กลับมายัง PlayMall เลือกช่องทาง Online Banking จากนั้นคลิกที่นี่
 6. หน้า History Payment จะมีรายการเติมเงินของเรา รายการที่เติมเงินไม่ผ่านจะมี ปุ่มให้คลิก "Resend" สามารถคลิก Resend ได้เลย หลังจากกด Resend แล้วทำการตรวจสอบแต้มใน PlayMall อีกครั้ง
 7. หากพบปัญหากรุณาติดต่อ Call Center ของแต่ละธนาคาร

วิธีการเติมเงินระบบ Refill Center ด้วย ONLINE BANKING

 1. Login เข้าระบบ Refill Center แล้วเลือกที่เมนู "เติมเงิน"
 2. เลือกช่องทางการเติมเงิน Online Banking
 3. ใส่ราคา เลือกธนาคารที่คุณต้องการ และกด Submit
 4. จากนั้นระบบจะไปยังหน้าธนาคารที่เราเลือก ให้ทำรายการต่อจนเสร็จ
 5. ระบบจะให้ตรวจสอบรายละเอียดการเติมอีกครั้ง และ ทำการกดปุ่ม "Confirm"
 6. เมื่อทำรายการสำเร็จจะมีข้อความแจ้งตามด้านล่าง

วิธีการเติมเงินระบบ PlayMall ด้วยบัตรเดบิต และ บัตรเครดิต

 1. Login เข้าระบบ PlayMall แล้วเลือกที่เมนู "เติมเงิน" เพื่อเติมเงินเข้ากระเป๋า PlayMall
 2. เลือกช่องทางการเติมเงิน
 3. เลือกราคาบัตรที่ต้องการจะซื้อ
 4. กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดของบัตรเครดิตในหน้า Payment Detail ของธนาคารกสิกรไทยให้ครบถ้วน
  • Card Type คือ ประเภทบัตรเครดิต
  • Credit Card Number คือ หมายเลขบนบัตรเครดิต
  • Security Code คือ หมายเลขบนบัตร 3 ตัวสุดท้าย
  • Expiry Date คือ วันหมดอายุ
  • Card Holder Nameชื่อ-นามสกุล บนการ์ด
  • Country of Issuing Bank คือ บัตรเครดิตของประเทศ
  • Issuing Bank คือ ชื่อธนาคาร
  • Nof in List (Please Specify) คือ ให้ระบุชื่อธนาคารของบัตรเครดิต (ในกรณีที่ชื่อธนาคารไม่มีให้เลือกใน Issuing Bank)

  เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่ม "PAY NOW"

 5. ระบบจะยืนยันการชำระเงิน
 6. ระบบจะแสดงการชำระเงินสำเร็จ
 7. เลือกเกมที่ต้องการเติมเงิน และเลือก Package ที่ต้องการซื้อเข้าเกม
 8. ยืนยันการเลือก Package และสามารถตรวจสอบยอดเงินภายในเกมได้เลย

หมายเหตุ : สามารถดูรายละเอียด และ วิธีการเติมเงินเข้าเกมได้ที่เว็บไซต์เกมนั้น

วิธีการเติมเงินระบบ Refill Center ด้วยบัตรเดบิต และ บัตรเครดิต

 1. เลือกเกมที่ใช้ระบบเติมเงิน Refill Center (Granado Espada, Yulgang)
 2. "Login" เข้าสู่ระบบ
 3. เลือกช่องทางการเติมเงิน
 4. เข้าสู่ระบบของธนาคาร ลูกค้ากรอกรายละเอียดบัตรเดบิต หรือ เครดิตให้ครบถ้วน และกดไปตามขั้นตอนจนจบ

วิธีการเติมเงินระบบ PlayMall ด้วย LINE PAY

 1. Login เข้าระบบ PlayMall แล้วเลือกที่เมนู "เติมเงิน" เพื่อเติมเงินเข้ากระเป๋า PlayMall
 2. เลือกช่องทางการเติมเงิน
 3. กรอกจำนวนเงิน
 4. ทำการล็อคอิน LINE Pay บนอุปกรณ์มือถือของคุณ
 5. กรอกรหัสผ่าน LINE Pay ของคุณ
 6. ระบบแจ้งข้อมูลการการเติมเงินเข้า LINE Pay
 7. โปรดตรวจสอบผลที่หน้า คำสั่งซื้อ และ ออกจากระบบ LINE Pay
 8. ออกจากระบบ LINE Pay คลิกที่ ตกลง
 9. เลือกเกมที่ต้องการเติมเงิน และเลือก Package ที่ต้องการซื้อเข้าเกม
 10. ยืนยันการเลือกแพคเกจ
 11. สามารถตรวจสอบยอดเงินภายในเกมได้เลย

หมายเหตุ : สามารถดูรายละเอียด และ วิธีการเติมเงินเข้าเกมได้ที่เว็บไซต์เกมนั้น

วิธีการเติมเงินระบบ Refill Center ด้วย LINE PAY

 1. เลือกเกมที่ใช้ระบบเติมเงิน Refill Center (Granado Espada, Yulgang)
 2. "Login" เข้าสู่ระบบ
 3. เลือกช่องทางการเติมเงิน
 4. ทำการล็อคอิน LINE Pay บนอุปกรณ์มือถือของคุณ
 5. กรอกรหัสผ่าน LINE Pay ของคุณ
 6. ระบบแจ้งข้อมูลการการเติมเงินเข้า LINE Pay
 7. โปรดตรวจสอบผลที่หน้า คำสั่งซื้อ และ ออกจากระบบ LINE Pay
 8. ออกจากระบบ LINE Pay คลิกที่ ตกลง
 9. ตรวจสอบเกมที่ต้องการเติม และกดยืนยัน
 10. ขั้นตอนสุดท้าย เติมเงินเข้าเกมเรียบร้อยแล้ว

วิธีการเติมเงินระบบ PlayMall ด้วย QR Payment

 1. Login เข้าระบบ PlayMall แล้วเลือกที่เมนู "เติมเงิน" เพื่อเติมเงินเข้ากระเป๋า PlayMall
 2. เลือกช่องทางการเติมเงิน QR Payment
 3. เลือกราคาที่ต้องการ และกดปุ่ม "ยืนยัน"
 4. จากนั้นระบบจะแสดง QR Code ให้ท่านเปิด Application ของธนาคาร เพื่อทำการสแกน QR Code ซึ่งมีระยะเวลา 15 นาทีในการทำรายการ
 5. เมื่อทำรายการสแกน QR Code เรียนร้อยแล้ว ระบบจะโชว์ยอดเงินในการเติม หากเติมเงินต่ำกว่า 350 บาท จะมีค่าธรรมเนียม 15 บาท หากตรวจสอบถูกต้องแล้ว กด "ยืนยัน" การเติม
 6. ลูกค้าสามารถตรวจสอบดูประวัติการเติมเงินได้ โดยคลิกที่ "ประวัติการใช้ Playmall"
 7. หน้า History Payment จะมีรายการเติมเงินของเรา รายการที่เติมเงินไม่ผ่านจะมี ปุ่มให้คลิก "Resend" สามารถคลิก Resend ได้เลย หลังจากกด Resend แล้วทำการตรวจสอบแต้มใน PlayMall อีกครั้ง

วิธีการเติมเงินระบบ Refill Center ด้วย QR Payment

 1. Login เข้าระบบ Refill Center แล้วเลือกที่เมนู "เติมเงิน"
 2. เลือกช่องทางการเติมเงิน QR Payment
 3. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการ
 4. จากนั้นระบบจะแสดง QR ให้ท่านเปิด app ของธนาคารที่ท่านมีอยู่ เพื่อทำการสแกน QR ซึ่งมีระยะเวลา 15 นาทีในการทำรายการ
 5. เมื่อทำรายการสแกน QR เรียนร้อยแล้ว ระบบจะโชว์ยอดเงินในการเติม หากเติมเงินต่ำกว่า 350 บาท มีค่าธรรมเนียม 15 บาท หากตรวจสอบถูกต้องแล้ว กดยืนยันการเติม
 6. ระบบจะให้ตรวจสอบรายละเอียดการเติมอีกครั้ง และ ทำการกด Confirm
 7. เมื่อทำรายการสำเร็จจะมีข้อความแจ้งตามด้านล่าง

วิธีการเติมเงินระบบ PlayMall ด้วย K PLUS Mobile

 1. Login เข้าระบบ PlayMall แล้วเลือกที่เมนู "เติมเงิน" เพื่อเติมเงินเข้ากระเป๋า PlayMall
 2. เ ลือกช่องทางการเติมเงิน K PLUS Mobile
 3. กรอกเบอร์โทรศัพท์ และระบุราคา ที่ต้องการเติมเงิน แล้วกดปุ่ม ยืนยัน
 4. จากนั้นระบบจะส่งการแจ้งเตือนมาที่ App ของธนาคาร K plus Mobileให้ท่านเปิด app ของธนาคาร เพื่อทำการจ่ายเงิน
 5. เมื่อคลิกที่การเจ้งเตือน ระบบจะโชว์ข้อมูลการชำระเงิน เมื่อข้อมูลถูกต้อง กดจ่ายเงิน และยืนยันการจ่ายเงิน สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้เลยค่ะ (หากเติมเงินต่ำกว่า 350 บาท มีค่าธรรมเนียม 15 บาท หากตรวจสอบถูกต้องแล้ว กดยืนยันการเติม)
 6. ลูกค้าสามรถเช็คดูประวัติการเติมเงินได้ โดยคลิกที่ ประวัติการใช้ Playmal

วิธีการเติมเงินระบบ Refill Center ด้วย K PLUS Mobile

 1. Login เข้าระบบ Refill Center แล้วเลือกที่เมนู "เติมเงิน"
 2. เลือกช่องทางการเติมเงิน K Plus Mobile
 3. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการ
 4. จากนั้นระบบจะแจ้งให้ท่านทำการยืนยันการชำระเงินผ่าน K Plus Mobile ซึ่งมีระยะเวลา 15 นาทีในการทำรายการ
 5. จากนั้นระบบจะส่งการแจ้งเตือนมาที่ App ของธนาคาร K plus Mobileให้ท่านเปิด app ของธนาคาร เพื่อทำการจ่ายเงิน
 6. เมื่อคลิกที่การเจ้งเตือน ระบบจะโชว์ข้อมูลการชำระเงิน เมื่อข้อมูลถูกต้อง กดจ่ายเงิน และยืนยันการจ่ายเงิน สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้เลยค่ะ (หากเติมเงินต่ำกว่า 350 บาท มีค่าธรรมเนียม 15 บาท) หากตรวจสอบถูกต้องแล้ว กดยืนยันการเติม)
 7. ระบบจะให้ตรวจสอบรายละเอียดการเติมอีกครั้ง และ ทำการกดปุ่ม Confirm
 8. เมื่อทำรายการสำเร็จจะมีข้อความแจ้งตามด้านล่าง

วิธีการเติมเงินระบบ PlayMall ด้วย Shopee Pay Wallet

 1. Login เข้าระบบ PlayMall แล้วเลือกที่เมนู "เติมเงิน" เพื่อเติมเงินเข้ากระเป๋า PlayMall
 2. เ เลือกช่องทางการเติมเงิน Shopee Pay Wallet
 3. เลือกราคาที่ต้องการและกดปุ่ม ยืนยัน
 4. แสกน QR ด้วย AirPay App
 5. ลูกค้าสามารถเช็คดูประวัติการเติมเงินได้ โดยคลิกที่ “ประวัติการใช้ Playmal”

วิธีการเติมเงินระบบ PlayMall ด้วย ตู้บุญเติม

 1. เลือกช่องทางการเติมเงิน “บุญเติม” ใส่เบอร์มือถือ และ เลือกราคาที่ต้องการ มีราคาให้เลือก ดังนี้ 50, 100, 200, 300,400 ,500, 1,000, 2,000 และ 2,500
 2. นำรหัสสินค้า 10 หลักไปที่ตู้บุญเติม
 3. เลือกไอคอน "จ่ายบิล"
 4. เลือกไอคอน "จ่ายค่าสินค้า"
 5. เลือกไอคอน "chill pay" ที่หน้าระบบ
 6. ใส่เบอร์มือถือ และ รหัสสินค้า 10 หลัก
 7. ตรวจสอบรายการ และ "กดยืนยัน" (เติมต่ำกว่า 350 บาท มีค่าบริการ 15 บาท)
 8. เติมเงินเข้าตู้ตามจำนวนที่กำหนด
 9. เมื่อเติมเงินสำเร็จ จะมี SMS ยืนยันการชำระเงินส่งไปยังเบอร์มือถือ
 10. ลูกค้าสามารถเช็คดูประวัติการเติมเงินได้ โดยคลิกที่ “ประวัติการใช้ Playmal”

วิธีการเติมเงินระบบ PlayMall ด้วย SCB EASY

 1. Login เข้าระบบ PlayMall แล้วเลือกที่เมนู "เติมเงิน" เพื่อเติมเงินเข้ากระเป๋า PlayMall
 2. เลือกช่องทางการเติมเงิน SCB EASY
 3. ระบุราคาที่ต้องการเติมเงิน แล้วกดปุ่ม “ยืนยัน”
 4. จากนั้นระบบจะแสดง QR ให้ท่านเปิด APP SCB EASY เพื่อทำการสแกน QR ซึ่งมีระยะเวลา 15 นาทีในการทำรายการ
 5. เมื่อทำรายการสแกน QR เรียนร้อยแล้ว ระบบจะโชว์ยอดเงินในการเติม
  (เติมเงินต่ำกว่า 350 บาท มีค่าธรรมเนียม 15 บาท) ตรวจสอบรายการหากถูกต้องแล้ว “กดยืนยัน”
 6. ลูกค้าสามารถเช็คดูประวัติการเติมเงินได้ โดยคลิกที่ ประวัติการใช้ Playmal

Pay with Point คือ การนำคะแนนบัตรเครดิตของ KTC Forever มาแลกเป็นเงินเติมเข้า Playmall Wallet

ศูนย์บริการสมาชิก KTC PHONE 02-123-5000 (ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง)

 1. Login เข้าระบบ PlayMall แล้วเลือกที่เมนู "เติมเงิน" เพื่อเติมเงินเข้ากระเป๋า PlayMall
 2. เลือกช่องทางการเติมเงิน Pay with Point และ เลือกราคาที่ต้องการแล้วกดปุ่ม ยืนยัน
 3. จากนั้นระบบดำเนินการเชื่อมต่อไปที่หน้าเว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทย
 4. ระบบจะแจ้งรายละเอียดของคะแนนที่ต้องใช้ ตรวจสอบรายการและ “กดดำเนินการต่อ”
 5. ระบบจะส่ง OTP ไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่คุณแจ้งไว้กับธนาคารกรุงไทย กรุณาตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งว่าเป็นเบอร์ที่ถูกต้องหรือไม่
  **(หากเบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้องท่าน ต้องทำการแก้ไขเบอร์โทรศัพท์กับธนาคาร)
 6. นำ OTP ที่ได้มากรอก และ กดส่งเพื่อยืนยันการทำรายการ
 7. เมื่อดำเนินการสำเร็จ จะมีหน้าแสดงผลการชำระ
  (*กรุณาเก็บรายละเอียดหน้าชำระเงินสำเร็จไว้ เพื่อใช้อ้างอิงการทำรายการ)
 8. ลูกค้าสามารถเช็คดูประวัติการเติมเงินได้ โดยคลิกที่ ประวัติการใช้ Playmal