1. เลือกเกมที่ใช้ระบบเติมเงิน Refill Center (Granado Espada, Yulgang)
2. "Login" เข้าสู่ระบบ
3. เลือกช่องทางการเติมเงิน