** หากเป็นการ Login เข้าระบบ PlayMall เป็นครั้งแรก ระบบจะให้ท่านระบุประเทศเพื่อกำหนดค่าเงินก่อน

ระบุประเทศเพือกำหนดค่าเงิน


ตรวจสอบสกุลเงินให้ถูกต้อง ก่อนกดดำเนินการต่อ

1. Login เข้าระบบ PlayMall แล้วเลือกที่เมนู "เติมเงิน" เพื่อเติมเงินเข้ากระเป๋า PlayMall
2. เลือกช่องทางการเติมเงินและ